"Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та інші - Митна енциклопедія (том 1) .pdf"

Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та інші

"Митна енциклопедія (том 1) "

'А'-'Л'. Серія 'Митна справа в Україні'

"Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та інші - Митна енциклопедія (том 1) .pdf"

Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та інші - Митна енциклопедія (том 1) .pdf

Author(s):Пашко П.В., Бережнюк І.Г. та інші
Book Format:pdf
Publishing year:2013
Publisher:Хмельницький : ПП Мельник А.А.
Book Language:UA
Download count:12
Store Date:2021-01-02
File Size:25 560 054

Митна енциклопедія є пілотним виданням, до якого увійшли найбільш вагомі результати, отримані Державним науково-дослідним інститутом митної справи під час виконання у 2011-2013 роках науково-дослідної роботи «Розбудова митної справи України: витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» (реєстраційний No 0111U006927).
До складу наукового видання включено матеріали, які всебічно характеризують багатогранність митної справи у контексті історії її становлення, формування нормативно-правового забезпечення, організації управлінської діяльності тощо.
Митна енциклопедія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців митного спрямування, які цікавляться митною проблематикою та вирішують питання нормативного, економічного, управлінського, організаційного забезпечення митної діяльності в Україні.

Wait a moment...

  To library

okNo paymentokNo registrationokNo adsokNo viruses
All materials presented in the library are taken from open sources and are the property of the respective copyright holders and/or respective authors. By downloading them, you agree that you get them for evaluation.

Consense © 2013-2021